Учешће у рецепцији али и продукцији позоришних представа јесте један од најзначајнијих сегмената културне партиципације свих генерација. Позоришна уметност, концептуализована и у појму „позориште заједнице“, грађанима омогућава да промисле о различитим темама и појавама у својој средини, да стичу нова знања о себи и свом културном амбијенту у прошлости и садашњости, да се и сами изражавају, те да међусобно налазе заједничке језике развијајући културу пре свега на локалном нивоу.

Током 2019. године кроз истраживање приступа позоришном деловању деце и младих (пројекат „Културна партиципација и културно наслеђе“) делимично су мапиране и тзв. „вечерње сцене“ односно продукције одраслих чланова аматерских позоришта које су намењене одраслој публици у локалним заједницама. Сходно томе, предмет истраживања у оквиру пројекта „Позориште заједнице“ јесу продукција у оквирима вечерњих сцена аматерских позоришта, мотивација одраслих грађана да своје слободно време користе у стваралачким позоришним процесима, начини рада од идентификације тема и текстова до инсценација и наступа пред публиком, те репертоари.

Циљ пројекта је да се испитивањем мотивације за позоришно деловање одраслих, продукције представа намењених одраслима, те укупне продукције аматерских позоришта (дечје и омладинске сцене 2019 и вечерње сцене 2020) дође до знања од значаја за разумевање културне партиципације грађана кроз позориште, развој аматеризма те мултикултуралног дијалога.

Методолошки, наслањајући се на истраживање међу дечјим и омладинским групама у оквирима аматерских позоришта, истраживање почива на индивидуалним интервјуима са глумцима и режисерима ангажованим на тзв. „вечерњим сценама“ аматерских позоришта широм Србије.

Свеобухватна анализа тенденција позоришта заједнице као индикатора развоја културе у Србији биће изнета у електронској публикацији.

Руководилац пројекта: Маша Вукановић
Истраживачи: Ана Стојановић и Маја Тодоровић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка