Публика манифестација и фестивала

29. септембра 2013.

Координатори и истраживачи:
Биљана Јокић
Слободан Мрђа

Сарадници:
Маријана Цветан
Душица Миловановић

Разлози за покретање пројекта и предмет истраживања
Током последњих неколико година, у оквиру Завода за проучавање културног развитка, реализована су истраживања публике (позоришне и музејске), као и истраживања која су се бавила културним потребама и навикама опште популације и посебних група (студенти и средњошколци). Један општи закључак односи се на релативно мали проценат редовне музејске и позоришне публике, насупрот масовном посећивању културно-уметничких манифестација и фестивала. Типичан пример је велико интересовање за музеје током „Ноћи музеја“, насупрот значајно слабијем интересовању током осталих дана у години (што је било предмет истраживања „Ноћ музеја као културолошки и друштвени феномен у Србији“, реализованог 2012. године).
Фестивалска публика деценијама је предмет истраживања у свету, док је код била запостављена. Нашим истраживањем планирано је да буде обухваћено пет јесењих београдских фестивала и манифестација (БИТЕФ, БЕМУС, Сајам књига, Октобарски салон, Фестивал ауторског филма). Биће примењен посебно креиран упитник, који обухвата демографске податке, модификовану скалу мотивације за посећивање фестивала, примењивану у ранијим истраживањима, и скале преференција и навика у домену културне партиципације.

Циљеви
Главни циљ истраживања јесте да се утврде релевантне карактеристике публике одабраних манифестација и фестивала у Београду, које у највећој мери утичу на однос публике према културном животу уопште.
Посебни циљеви:
1) утврдити демографска и друга релевантна обележја публике сваке манифестације, као основу за компаративне анализе;
2) на основу утврђених обележја извршити категоризацију публике;
3) утврдити који мотивациони фактори у највећој мери утичу на одабир и учесталост посећивања манифестације;
4) испитати однос публике сваке манифестације према другим манифестацијама, институцијама културе, културној понуди.

Пројектне активности за пет истраживачких подпројеката:
1) израда пројектног плана и дефинисање узорка;
2) израда инструмената истраживања;
3) припрема теренских активности и обука анкетара;
4) реализација теренског прикупљања података;
5) шифрирање, унос и статистичка обрада података;
6) анализе и израда извештаја.

Нова публикација: Б. Јокић, С. Мрђа, Посетиоци београдских јесењих манифестација и фестивала

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка