Стратегија развоја културе Града Сомбора 2020 – 2025

Градска управа Сомбор и Завод за проучавање културног развитка су приступили изради Стратегије развоја културе града Сомбора 2020 – 2025, у којој Завод за проучавање културног развитка у овом процесу Градској управи Сомбор пружа стручну помоћ. Сомбор ће бити први град у Србији који ће на основу Закона о планском систему Републике Србије и на основу Закона о култури израдити локалну стратегију развоја културе града.

Градска управа Сомбор и Завод за проучавање културног развитка су приступили изради Стратегије развоја културе града Сомбора 2020 – 2025, у којој Завод за проучавање културног развитка у овом процесу Градској управи Сомбор пружа стручну помоћ. Сомбор ће бити први град у Србији који ће на основу Закона о планском систему Републике Србије и на основу Закона о култури израдити локалну стратегију развоја културе града.

Процес израде Стратегије подразумева и спровођење анкетног истраживања грађана Сомбора, анкетно истраживање запослених у установама културе, спровођење фокус група и интервјуа са представницима установа културе, удружења грађана и истакнутим појединцима Града. Завод за проучавање културног развитка ће у сарадњи са Радном групом за израду Стратегије развоја културе града Сомбора 2020 – 2025 израдити стратешки документ, дефинисати циљеве и мере. На основу прикупљених сазнања и анализе биће израђен Акциони план којим ће се детаљно описати рокови и активности и трошкови свих дефинисаних мера у Стратегији.

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве