Часопис Култура

2. маја 2020.

Култура је интердисциплинарни научни часопис за теорију и социологију културе и културну политику, чији је предмет култура у општем смислу речи, што подразумева да сe наука, образовање и целокупна људска делатност поимају као њен саставни део.
Часопис Култура је покренут 1968. године заслугом Стевана Мајсторовића, оснивача Завода за проучавање културног развитка са намером подстицања интегралног, аналитичког и критичког тумачења савремених културних феномена.

Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2020. години су следећи:

  1. Пријем текстова за 166. број је до 15. марта 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Ријалити програми у Србији: глобални или национални феномен, коју припрема и уређује проф. др Горан Гаврић и тема Методологија савремених друштвених истраживања: проблеми и перспективе, коју припрема и уређује проф. др Снежана Стојшин;
  2. Пријем текстова за 167. број је до 15. маја 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Институт легата и културна политика Србије, коју припрема и уређује др Јадранка Божић и тема Естетика тела у хришћанству, коју припремају и уређују доц. др Владимир Коларић и Благоје Пантелић;
  3. Пријем текстова за 168. број је до 30. јуна 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Фантастично у култури, коју припрема и уређује проф. др Младен Јаковљевић, тема Култура књиге код мањина у Војводини, коју припрема и уређује проф. др Вирђинија Поповић и тема Култура видео игара коју припрема и уређује др Драган Ђорђевић;
  4. Пријем текстова за 169. број је до 30. јула 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Критичко мишљење у дигиталном добу: култура, уметност, медији, коју припремају и уређују проф. др Милена Драгићевић Шешић и проф. др Мирјана Николић и тема Путеви менаџмента у култури: образовањем до професије, коју припремају и уређују проф. др Весна Ђукић и др Љиљана Рогач Мијатовић.

Више информација можете наћи на интерет презентацији часописа Култура.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка