Časopis Kultura

Kultura je interdisciplinarni naučni časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, čiji je predmet kultura u opštem smislu reči, što podrazumeva da se nauka, obrazovanje i celokupna ljudska delatnost poimaju kao njen sastavni deo.

Kultura je interdisciplinarni naučni časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, čiji je predmet kultura u opštem smislu reči, što podrazumeva da se nauka, obrazovanje i celokupna ljudska delatnost poimaju kao njen sastavni deo.
Časopis Kultura je pokrenut 1968. godine zaslugom Stevana Majstorovića, osnivača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka sa namerom podsticanja integralnog, analitičkog i kritičkog tumačenja savremenih kulturnih fenomena.

Teme i rokovi za prijem tekstova u časopisu Kultura u 2020. godini su sledeći:

  1. Prijem tekstova za 166. broj je do 15. marta 2020. godine; glavne teme u ovom broju časopisa su Rijaliti programi u Srbiji: globalni ili nacionalni fenomen, koju priprema i uređuje prof. dr Goran Gavrić i tema Metodologija savremenih društvenih istraživanja: problemi i perspektive, koju priprema i uređuje prof. dr Snežana Stojšin;
  2. Prijem tekstova za 167. broj je do 15. maja 2020. godine; glavne teme u ovom broju časopisa su Institut legata i kulturna politika Srbije, koju priprema i uređuje dr Jadranka Božić i tema Estetika tela u hrišćanstvu, koju pripremaju i uređuju doc. dr Vladimir Kolarić i Blagoje Pantelić;
  3. Prijem tekstova za 168. broj je do 30. juna 2020. godine; glavne teme u ovom broju časopisa su Fantastično u kulturi, koju priprema i uređuje prof. dr Mladen Jakovljević, tema Kultura knjige kod manjina u Vojvodini, koju priprema i uređuje prof. dr Virđinija Popović i tema Kultura video igara koju priprema i uređuje dr Dragan Đorđević;
  4. Prijem tekstova za 169. broj je do 30. jula 2020. godine; glavne teme u ovom broju časopisa su Kritičko mišljenje u digitalnom dobu: kultura, umetnost, mediji, koju pripremaju i uređuju prof. dr Milena Dragićević Šešić i prof. dr Mirjana Nikolić i tema Putevi menadžmenta u kulturi: obrazovanjem do profesije, koju pripremaju i uređuju prof. dr Vesna Đukić i dr Ljiljana Rogač Mijatović.

Više informacija možete naći na interet prezentaciji časopisa Kultura.

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве