Ефекти културне партиципације: психолошка и антрополошка перспектива

16. фебруара 2021.

Генерална теза је да културна партиципација повољно делује на развој личности у целини, а посебно на развој креативности и когнитивних функција у ширем смислу, као и интроспекције, доживљаја сопственог идентитета, доживљаја других и окружења. Од посебног друштвеног значаја су емпиријски подаци који указују на позитивну везу између учешћа у културним активностима и друштвено корисних ангажмана. Поред позитивних ефеката културне партиципације деце на њихов развој и социо-психолошке параметре у одраслом добу, која је документована и у оквиру заводског пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“, такође је важно истаћи да особе које су у детињству и младости партиципирале у културном животу преносе такве обрасце понашања наредним генерацијама кроз породичне и професионалне активности. Циљ пројекта који предлажемо је да се истраже ефекти културне партиципације из психолошке и антрополошке перспективе на случају вишегодишњих програма за децу и младе, који су реализовани од 1977 („Шкозориште“) односно 1981. („Школигрица“) до 2006. године. Обиље архивског материјала о програмима и полазницима, као и очувани контакти са полазницима школе који су сада у одраслом добу, омогућавају дизајнирање мултидисциплинарне студије која би: 1. испитала везу између ране културне партиципације и социо-психолошких параметара у одраслом добу и 2. омогућила увид у актуелне обрасце преноса културних образаца на млађе генерације. Поред анализе архивске грађе, било би реализовано анкетно истраживање на узорку некадашњих полазника наведених програма, као и дубински интервјуи који би обезбедили увид у различите аспекте антропологије детињства и младих. Поред доприноса научним сазнањима у релевантним областима, резултати истраживања омогућиће формулисање препорука за ефектну културну политику, која подстиче културну партиципацију деце као будућности у културном развитку Србије.

Руководиоци: Биљана Јокић и Маша Вукановић
Сарадници: Ана Стојановић и Маја Тодоровић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка