Efekti kulturne participacije: psihološka i antropološka perspektiva

Generalna teza projekta „Efekti kulturne participacije“ je da kulturna participacija povoljno deluje na razvoj ličnosti u celini, a posebno na razvoj kreativnosti i kognitivnih funkcija u širem smislu, kao i introspekcije, doživljaja sopstvenog identiteta, doživljaja drugih i okruženja.

Generalna teza projekta „Efekti kulturne participacije“ je da kulturna participacija povoljno deluje na razvoj ličnosti u celini, a posebno na razvoj kreativnosti i kognitivnih funkcija u širem smislu, kao i introspekcije, doživljaja sopstvenog identiteta, doživljaja drugih i okruženja.
Programi „Škozorište“ (1977 – 2006) i „Školigrica“ (1981 – 2006) koje je realizovao Centar za kulturu Stari Grad u Beogradu predstavljali su inovativne prakse podsticanja kreativnog pristupa razvoju dece i mladih. Stoga su u istraživanju tretirani kao studija slučaja. Istraživanje je interdisciplinarno dizajnirano: dovedene su u vezu teorija antropologije detinjstva u pogledu lokalnog i šireg konceptualizovanja socio-kulturnog okruženja u datim istorijskim okolnostima i psihološki modeli o vezi kulturne participacije, vrednosnih orijentacija i ličnog blagostanja.
Opšti cilj projekta je bio da se ispitaju efekti kulturne participacije u detinjstvu iz perspektive odraslih (kako nekadašnjih polaznika „Školigrice“ i „Škozorišta“, tako i onih koji u tim programima nisu učestvovali). Ostvarivanje ovog opšteg cilja je operacionalizovano kroz tri posebna cilja: 1. ispitivanje veze između rane kulturne participacije i socio-psiholoških parametara u odraslom dobu; 2. sticanje uvida u aktuelne obrasce prenosa kulturnih modela na mlađe generacije; i 3. ispitivanje veza rane socijalizacije sa kulturnološkim parametrima u odraslom dobu, imajući u vidu promene globalnog i lokalnog socio-ekonomskog i političkog konteksta.
Važnost realizacije istraživanja poput sprovedenih u okviru projekta „Efekti kulturne participacije“ ogleda se u tome što pružaju interdisciplinarne poglede koji omogućavaju planiranje sistematskih aktivnosti aktera u resorima kulture i obrazovanja. Takođe, omogućava se i međuresorno povezivanje kulture i obrazovanja (s tim što bi oba trebalo da uključuju i vaspitanje).

Na praktičnom nivou, realizacija projekta „Efekti kulturne participacije“ podrazumevala je tri segmenta:

  1. analizu sadržaja arhivske građe o „Škozorišta“ i „Školigrice“ kao referentnih participativnih programa namenjenih deci predškolskog uzrasta („Školigrica“) odnosno deci školskog uzrasta („Škozorište“)
  2. elektronsku anketu „Sećanja na odrastanje u Beogradu“ koja je obuhvatila nekadašnje polaznike „Škozorišta“ i „Školigrice“, ali i one koji ih nisu pohađali, ali jesu odrastali u Beogradu
  3. intervjue sa nekadašnjim polaznicima „Škozorišta“ i „Školigrice“

O realizaciji aktivnosti pročitajte ovde.

Latiničnu verziju studije moguće je preuzeti ovde.

Šta je bilo privlačno? Šta se naučilo? Šta je korisno i danas? Zašto je kulturna participacija važna za decu? Pogledajte film

Istraživači: Biljana Jokić i Maša Vukanović

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве