Култура приступачности: истраживање о приступачности музеја и галерија у Републици Србији

Друштвена одговорност, социјално укључивање и отварање ка свим члановима заједнице представља остваривање јавног интереса и у функцији је савременог концепта ангажованих институција културе и њихове вишеслојне улоге у друштву.

Друштвена одговорност, социјално укључивање и отварање ка свим члановима заједнице представља остваривање јавног интереса и у функцији је савременог концепта ангажованих институција културе и њихове вишеслојне улоге у друштву. Разноликост перспектива које институције нуде у својим програмима, као и диверзитет публике и омогућавање партиципације свим друштвеним групама и слојевима, један је од кључних задатака јавних установа, што је у складу са принципом омогућавања широке доступности и приступа култури. Музеји као институције од поверења, поред функција очувања баштине и научног проучавања, у својим излагачким и аниматорским задацима располажу са широком палетом начина презентација наслеђа и рада са публиком, те представљају агенсе социјалних вредности модерног друштва. С тим у складу, тема обележавања Међународног дана музеја за 2020. годину, постављена од стране Међународне мреже музеја била је „Музеји за једнакост: Разноликост и инклузија“. На трагу ове важне теме и са тим задатком, Завод ће спровести истраживање колико су музеји у Србији инклузивни за осетљиве групе у Србији. Истраживање тако даје свој допринос и остваривању УН Циља одрживог развоја 10 – који се односи на смањење неједнакости и осигуравања да у друштвеном развоју нико не буде изостављен. Методологија би обухватала истраживање приступачности и програмске усмерености свих музеја у Србији на партиципативне инклузивне праксе намењене осетљивим друштвеним групама, уз преглед досадањих искустава, проблема, изазова, перспектива и препорука за унапређење ситуације.

Ток и технике истраживања:

  • онлајн упитник за све музеје у сврху мапирања инклузивних функција (обезбеђеност и прилагођеност простора, поседовање опреме, преглед и намена програма одређеним осетљивим групама);
  • интервјуи са запосленима и руководиоцима музеја на тему искустава у реализацији инклузивних пројеката и програма њихове установе, изазовима на ову тему, предлозима и даљим плановима;
  • интервјуи са представницима организација које заступају интересе осетљивих група о њиховој укључености у културне програме и сарадњи са установама, као и очекивањима и даљим предлозима

У публикацији „Култура приступачности” су приказани резултати истраживања „Култура приступачности: истраживање о приступачности музеја и галерија у Републици Србији“, које је Завод за проучавање културног развитка спровео током 2021. године.

Публикација „Култура приступачности”

Координатори: Маријана Миланков, Богдана Опачић и Бојана Субашић

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве