Kultura pristupačnosti: istraživanje o pristupačnosti muzeja i galerija u Republici Srbiji

Društvena odgovornost, socijalno uključivanje i otvaranje ka svim članovima zajednice predstavlja ostvarivanje javnog interesa i u funkciji je savremenog koncepta angažovanih institucija kulture i njihove višeslojne uloge u društvu.

Društvena odgovornost, socijalno uključivanje i otvaranje ka svim članovima zajednice predstavlja ostvarivanje javnog interesa i u funkciji je savremenog koncepta angažovanih institucija kulture i njihove višeslojne uloge u društvu. Raznolikost perspektiva koje institucije nude u svojim programima, kao i diverzitet publike i omogućavanje participacije svim društvenim grupama i slojevima, jedan je od ključnih zadataka javnih ustanova, što je u skladu sa principom omogućavanja široke dostupnosti i pristupa kulturi. Muzeji kao institucije od poverenja, pored funkcija očuvanja baštine i naučnog proučavanja, u svojim izlagačkim i animatorskim zadacima raspolažu sa širokom paletom načina prezentacija nasleđa i rada sa publikom, te predstavljaju agense socijalnih vrednosti modernog društva. S tim u skladu, tema obeležavanja Međunarodnog dana muzeja za 2020. godinu, postavljena od strane Međunarodne mreže muzeja bila je „Muzeji za jednakost: Raznolikost i inkluzija“. Na tragu ove važne teme i sa tim zadatkom, Zavod će sprovesti istraživanje koliko su muzeji u Srbiji inkluzivni za osetljive grupe u Srbiji. Istraživanje tako daje svoj doprinos i ostvarivanju UN Cilja održivog razvoja 10 – koji se odnosi na smanjenje nejednakosti i osiguravanja da u društvenom razvoju niko ne bude izostavljen. Metodologija bi obuhvatala istraživanje pristupačnosti i programske usmerenosti svih muzeja u Srbiji na participativne inkluzivne prakse namenjene osetljivim društvenim grupama, uz pregled dosadanjih iskustava, problema, izazova, perspektiva i preporuka za unapređenje situacije.

Tok i tehnike istraživanja:

  • onlajn upitnik za sve muzeje u svrhu mapiranja inkluzivnih funkcija (obezbeđenost i prilagođenost prostora, posedovanje opreme, pregled i namena programa određenim osetljivim grupama);
  • intervjui sa zaposlenima i rukovodiocima muzeja na temu iskustava u realizaciji inkluzivnih projekata i programa njihove ustanove, izazovima na ovu temu, predlozima i daljim planovima;
  • intervjui sa predstavnicima organizacija koje zastupaju interese osetljivih grupa o njihovoj uključenosti u kulturne programe i saradnji sa ustanovama, kao i očekivanjima i daljim predlozima

U publikaciji „Kultura pristupačnosti” su prikazani rezultati istraživanja „Kultura pristupačnosti: istraživanje o pristupačnosti muzeja i galerija u Republici Srbiji“, koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sproveo tokom 2021. godine.

Publikacija „Kultura pristupačnosti”

Koordinatori: Marijana Milankov, Bogdana Opačić i Bojana Subašić

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве