Запрокул на конференцији БИБЛИОТЕКЕ И Е-НАУКА

26. октобра 2022.

На конференцији Библиотеке и е – наука одржаној на Правном факултету у Београду Маријана Узуновски, руководилац Одељења за документацију и информатичку подршку и библиотекар Завода за проучавање културног развитка (Запрокул) презентовала је научни рад под насловом  Дигитални архив Завода за проучавање културног развитка.

Дигитални архив Запрокула представљен је као база података која садржи дигитализовану грађу Запрокула – истраживања, публикације, студије, библиографије, научне радове, монографије, зборнике радова, радне материјале и осталу документалистичку грађу установе за период од 1965. до 2020. године. Дигитални архив доступан је на адреси arhiva.zaprokul.org.rs.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка